Αράτου 35, Κόρινθος ΤΚ 20100

Q & A

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Διαδικασία κλοπής αυτοκινήτου

1. Πρέπει να έχουμε ασφάλεια που καλύπτει ολική κλοπή και όχι μερική.

2. Θα πρέπει να δηλώσουμε στην αστυνομία την κλοπή. Έπειτα θα λάβουμε απόδειξη της δήλωσης ένα χαρτί που ουσιαστικά είναι μια μήνυση κατ` αγνώστων.

3. Το χαρτί από το αστυνομικό τμήμα μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την άδεια κυκλοφορίας τα στέλνουμε στην ασφαλιστική εταιρεία, συμπληρώνοντας και μια δήλωση που περιγράφουμε αναλυτικά το συμβάν. Ταυτόχρονα ενημερωνόμαστε πως η διαδικασία αποζημίωσης θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας (τριών μηνών) ανάλογα με την εταιρία, από την ημερομηνία κλοπής και αυτό γιατί ενδέχεται μέσα σε αυτό το διάστημα να βρεθεί το αυτοκίνητο.

4. Περίπου ένα μήνα μετά τη δήλωση της κλοπής μας επισκέπτεται εμπειρογνώμονας για να συμπληρώσουμε πάλι μια δήλωση με την περιγραφή του συμβάντος καθώς και την κατάσταση που είχε το όχημα. Μας ενημερώνει ότι μετά το πέρας των τριών μηνών θα χρειαστούμε τα εξής:
- μια δήλωση από το αστυνομικό τμήμα ότι δεν βρέθηκε το αυτοκίνητο.
- την άδεια κυκλοφορίας.
- το χαρτί από τα τελευταία τέλη κυκλοφορίας.
- τα κλειδιά του οχήματος
- συμβολαιογραφική πράξη που ουσιαστικά μεταβιβάζει το όχημα στην ασφαλιστική εταιρεία.

5. Μετά την παρέλευση τριών μηνών, καταθέτουμε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στην ασφαλιστική εταιρεία και σε μια εβδομάδα μας εκδίδει επιταγή με το ποσό αποζημίωσης.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Διαδικασία τρακαρίσματος με ανασφάλιστο

1. Καλούμε άμεσα την τροχαία και να καταγράψει το συμβάν, καθώς ο οδηγός του ανασφάλιστου αυτοκινήτου, ενδέχεται να επιχειρήσει να αποφύγει την παρουσία της τροχαίας και την καταγραφή.

2. Θα πρέπει να ενημερώσετε και τον ασφαλιστή σας.

3. Αν έχετε στο ασφαλιστήριο σας την κάλυψη ατύχημα με ανασφάλιστο αυτοκίνητο τότε ο ασφαλιστή σας ή θα τρέξουν την διαδικασία της αποζημίωσης σας μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Διαφορά φροντίδας ατυχήματος & οδικής βοήθειας

Στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου ασφάλισης οχημάτων υπάρχει μια κάλυψη που ονομάζεται «φροντίδα ατυχήματος» και πολλοί από εσάς την ταυτίζουν με την κάλυψη της οδικής βοήθειας, γιατί συνήθως παρέχεται και από τις ίδιες εταιρείες. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτές αποτελούν δύο διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα και πρέπει να γνωρίζετε τις διαφορές και να γνωρίζετε ποια κάλυψη έχετε στο αυτοκίνητό σας για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων τη στιγμή που θα χρειαστείτε την οδική βοήθεια.

Τρεις είναι οι κύριες διαφορές:

Η οδική βοήθεια είναι μια προαιρετική κάλυψη στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου με πρόσθετο κόστος, ενώ η «φροντίδα ατυχήματος» περιλαμβάνεται συνήθως στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου χωρίς να τη ζητήσει ο ασφαλισμένος και δεν έχει κόστος.
Η οδική βοήθεια ενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για ατύχημα είτε πρόκειται για βλάβη, ενώ η «φροντίδα ατυχήματος» ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος.
Η οδική βοήθεια έχει ως κύριο αντικείμενο τη «βοήθεια προς το όχημα» σε κάθε περίπτωση, ενώ η «φροντίδα ατυχήματος» έχει ως κύριο αντικείμενο τη «βοήθεια προς τον ασφαλισμένο» τη στιγμή του ατυχήματος και τη συλλογή πληροφοριών και εγγράφων σχετικών με το ατύχημα και τη ζημιά.
Η κάλυψη της «φροντίδας ατυχήματος» είναι πολύ χρήσιμη σε περίπτωση ατυχήματος και μας απαλλάσσει από πολλές διαδικασίες, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μας παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια
σε περίπτωση βλάβης.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Είναι ξεχωριστή παροχή που δίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για να δοθεί αποζημίωση από την εταιρεία σας θα πρέπει να γίνει καταγραφή από την αρμόδια αστυνομική αρχή παρουσία του ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Θραύση Κρυστάλλων

Η Θραύση Κρυστάλλων είναι μια πρόσθετη υπηρεσία στην ασφάλιση Ι.Χ., η οποία σας καλύπτει για την επισκευή ή την αντικατάσταση των κρυστάλλων στο όχημά σας.
Δεν καλύπτονται τα φανάρια (εάν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία).

Σε περιπτώσεις ζημιάς, ο ασφαλισμένος μπορεί είτε να επισκευάσει τη γυάλινη επιφάνεια είτε να την αλλάξει σε κάποια από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την ασφαλιστική ή που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Ποιες Ασφαλιστικές Εταιρίες συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό;

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
AIΓAION A.A.E.
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. – ΜΙΝΕΤΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
AIG EUROPE LIMITED
ALLIΑΝZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ERGO Α.Α.Ε.Ζ.
EURO INSURANCE LTD
EUROLIFE ERB A.E.Γ.Α.
GENERALI HELLAS A.A.E.
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞΑ.Ε.Α.Ε.
HELLAS DIRECT INSURANCE LTD
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. Α.Ε.
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.
NP INSURANCE (ΝΕΟΣΠΟΣΕΙΔΩΝΑ.Ε.Α.Ε.)
PERSONAL INSURANCE ΑΕΓΑ
PRIME INSURANCE LTD

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Τί είναι ο Φιλικός Διακανονισμός και πώς με ωφελεί;

Μια σημαντική υπηρεσία που αξίζει να γνωρίζεται είναι αυτή του Φιλικού Διακανονισμού.
Σύμφωνα με το Φιλικό Διακανονισμό, αν ευθύνεστε για το ατύχημα, είστε δηλαδή υπαίτιος, η εταιρία που είστε ασφαλισμένος θα αναλάβει την αποζημίωση του άλλου οδηγού.
Αν είστε αναίτιος και η εταιρία του άλλου οδηγού συμμετέχει στο Φιλικό Διακανονισμό, τότε η εταιρία που είστε ασφαλισμένος αναλαμβάνει τη διαχείριση της ζημιάς σας και σας αποζημιώνει.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Τι είναι το Bonus-Malus?

Το bonus malus είναι ένα σύστημα που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν κάνουν ζημίες, δίνοντας τους εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων και αντίστοιχα να επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συχνές ζημίες.

Η πρώτη κατηγορία του bonus malus είναι με αριθμό 10 και κάθε κατηγορία χαμηλότερη από αυτή, δίνει έκπτωση στον οδηγό.

Το χαμηλότερο bonus malus που υπάρχει είναι το 1 (που σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει κάποια ζημιά) αν και πολλές εταιρίες έχουν το 2 ή το 3 παρέχοντας όμως ουσιαστικά την ίδια ή και μεγαλύτερη έκπτωση.Σε περίπτωση ζημιάς ο οδηγός που ευθύνεται για το ατύχημα, αυξάνεται το bonus malus του, συνήθως 2 κατηγορίες, και πληρώνει αυξημένο ασφάλιστρο στην επόμενη ανανέωση του συμβολαίου του.
Το bonus malus δεν αυξάνεται αν υπάρχει στο συμβόλαιο η κάλυψη "προστασία bonus malus" οπότε ουσιαστικά προστατεύεται η έκπτωση που έχετε λόγω μη ζημιάς ακόμη και αν προκαλέσετε ατύχημα (μέχρι έναν αριθμό ζημιών ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία, συνήθως 2 ατυχήματα το έτος).

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Τι ενέργειες κάνουμε σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Η πρόληψη του οποιοδήποτε τροχαίου ατυχήματος σίγουρα είναι ο πιο σπουδαίος παράγοντας κατά την ασφαλή οδήγηση. Όμως σε περίπτωση που δεν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ατύχημα, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να απεμπλακούμε γρηγορότερα και να διευθετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις καταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

• Καλούμε την Τροχαία για να βεβαιώσει το συμβάν, Οδική Βοήθεια και την ασφαλιστική μας, για να πάρουμε τις απαραίτητες συμβουλές. Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές καλύπτουν με τη Φροντίδα Ατυχήματος τα συμβάντα και στέλνουν εμπειρογνώμονα για να καταγράψει τις ζημιές.

• Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε να ανταλλάξουμε στοιχεία με τους οδηγούς των άλλων οχημάτων που ενεπλάκησαν.

• Θα πρέπει πάντα μαζί μας να έχουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου μας -που πρέπει να είναι σε ισχύ- το δίπλωμα οδήγησης και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

• Εφ όσον το όχημά μας δεν μπορεί να μετακινηθεί, πρέπει να τοποθετούμε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων (100 μέτρα στις Ε.Ο.), για να αντιλαμβάνονται και οι διερχόμενοι οδηγοί το εμπόδιο που δημιουργείται.

• Επίσης, η Φροντίδα Ατυχήματος μπορεί να αναλάβει και την μετακίνηση του οχήματος, εφόσον από το ατύχημα έχει προκληθεί ακινητοποίηση και να το μεταφέρει στο συνεργείο που θα επιθυμούμε.

• Σημαντικό είναι -εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τις εμπλεκόμενες εταιρείες- να υπογράψουμε από κοινού με τους άλλους οδηγούς δήλωση Φιλικού διακανονισμού. Με τον Φιλικό Διακανονισμό, αυτός που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία.


Μην ξεχνάτε:

• Αν δεν έχουμε τραυματιστεί εμείς αλλά κάποιος άλλος, θα πρέπει πρώτα να καλέσουμε το 166. Η ψυχραιμία είναι και εδώ βασικός παράγοντας. Δεν θα πρέπει να μετακινούμε μόνοι μας τον τραυματία, γιατί μπορεί να προκληθεί μεγαλύτερη σωματική βλάβη. Ακόμη και αν είναι σε κρίσιμη κατάσταση, περιμένουμε την ιατρική βοήθεια.

• Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στο αυτοκίνητό μας ειδικό πυροσβεστήρα, που θα φανεί χρήσιμος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αν αντιληφθούμε φωτιά, και μας δίνεται η δυνατότητα, πρέπει να αποσυνδέσουμε τους πόλους της μπαταρίας και να μην αφήσουμε κανέναν με τσιγάρο να πλησιάσει κοντά. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καλέσουμε την πυροσβεστική, γιατί μία διαρροή καυσίμου μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση, ακόμη και έκρηξη.

• Επιπλέον, θα πρέπει να δηλώσουμε το ατύχημα εντός 8 ημερών στην ασφαλιστική μας εταιρεία.

• Ότι αν στα εμπλεκόμενα οχήματα υπάρχει ανασφάλιστο όχημα, τότε το πρόσωπο που υπέστη ζημία από το ατύχημα αυτό δικαιούται να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του από το Επικουρικό Κεφάλαιο, ενώ, αν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας υπάρχει και κάλυψη από ανασφάλιστα, τότε η αποζημίωσή μας θα γίνει από την ίδια την ασφαλιστική μας.

Ασφάλιση επιχείρησης - Ποιες καλύψεις μπορείτε να βρείτε σε ένα συμβόλαιο επιχείρησης

Πυρκαγιά
Καπνός (σε ευπαθή προϊόντα)
Πυρκαγιά απο βραχυκύκλωμα
Κακόβουλες και τρομοκρατικές
Πρόσκρουση οχήματος τρίτων
Φυσικά φαινόμενα
Θραύση κρυστάλλων και καθρεπτών
Θραύση ειδών υγιεινής
Θραύση σωληνώσεων και δαπάνες εντοπισμού ζημιάς
Κλοπή και ζημιές απο κλοπή
Ληστεία - hold up
Πινακίδες - ταμπέλες
Αλλοίωση εμπορευμάτων απο διακοπή ρεύματος ή ζημιά
Δαπάνες προσωρινής στέγασης
Δαπάνες φύλαξης
Δαπάνες μελετών και έκδοσης αδειών επαναλειτουργίας
Φωτοβολταϊκά πάνελ
Καθίζηση - κατολίσθηση - σεισμός
Γενική αστική ευθύνη
Αστική ευθύνη προς εργαζομένους
Αστική ευθύνη συνέπεια φωτιάς και προς τρίτους
Οικονομική ενίσχυση προς την επιχείρηση (συνέπεια ζημιάς)
Κάλυψη εξόδων ατυχήματος εργαζομένων στο χώρο εργασίας ή και σε εξωτερικές εργασίες

www.000webhost.com

Ασφάλιση Ζωής - Τι είναι αμοιβαίο;

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) αποτελούν ένα θεσμό συγκέντρωσης κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό αποταμιευτών που τοποθετούνται ενιαία από εταιρείες διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ) σε συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια ανοικτού τύπου (open end), σε ανταπόκριση στους στόχους και τις προτιμήσεις των επενδυτών.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν δίνουν τόκο ούτε έχουν προκαθορισμένες αποδόσεις. Η απόδοση για τον μεριδιούχο είναι η διαφορά που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στο κεφάλαιο επένδυσης και στην αποτίμηση αυτής σε χρονική διάρκεια.

Ασφάλιση Ζωής - Τι είναι μετοχή;

Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος.

Ασφάλιση Ζωής - Τι είναι ομόλογο;

Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο το οποίο μπορεί να εκδώσει το δημόσιο ή κάποιο ίδρυμα (πχ Τράπεζα) ώστε να έχει άμεση εισροή χρημάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χρεόγραφο για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού. Στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, η καταβολή γίνεται σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα.
Με λίγα λόγια ένα ομόλογο είναι απλώς ένα δάνειο, στο οποίο ο εκδότης είναι ο οφειλέτης και ο κάτοχος ο δανειστής και το κουπόνι (αν φυσικά υπάρχει) είναι ο τόκος.

Ασφάλιση Ζωής - Τι είναι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής;

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής συστήθηκε από την Πολιτεία, με βάση το νόμο 3867/3.8.2010 και την 2636/24.11.2010 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με στόχο να παρεμβαίνει σε περίπτωση που μια ασφαλιστική επιχείρηση κλάδου Ζωής κηρύσσεται σε πτώχευση ή ανακαλείται η άδεια λειτουργία της για παράβαση νόμου.

Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας που πηγάζουν από ασφαλιστήρια Ζωής.

Σκοπός του είναι να προφυλάσσει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων με το να παρεμβαίνει και να προσπαθεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου Ζωής της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και εάν τούτο καταστεί ανέφικτο τότε να προχωρεί στην καταγγελία και λύση των συμβάσεων ασφαλίσεων και στην καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών στον ασφαλισμένο.

Η αποζημίωση αυτή θα είναι το 100% της ασφαλιστικής απαίτησης, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τις 30.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ασφάλισης ζωής για τις παροχές στη λήξη και στις εξαγορές και τις 60.000 Ευρώ στις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας.

Με ρητή διάταξη του νόμου, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δεν ευθύνεται για απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης.

Συγχρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τους ασφαλισμένους, που συμμετέχουν κατά 50% ο καθένας στην καταβολή της εισφοράς επί των ετήσιων ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής.

Η εισφορά του ασφαλισμένου ανέρχεται ανά κλάδο επί του καθαρού ασφαλίστρου σε:

* 0,75%: Παραδοσιακά ασφαλιστήρια (Αποταμιευτικά, Ασφαλίσεις Ζωής & Ανικανότητας κ.λπ.)
* 0,4%: Ασφαλιστήρια συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked)
* 0,75%: Συμπληρωματικές καλύψεις θανάτου και ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας
* 0%: Νοσοκομειακές καλύψεις (αφού το Εγγυητικό κεφάλαιο δεν υπεισέρχεται σε αυτές τις απαιτήσεις)

Παράλληλα η εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 Ευρώ για τα ασφαλιστήρια περιοδικών καταβολών και τα 150 Ευρώ για τα ασφαλιστήρια ενιαίας καταβολής.
Η εφαρμογή του έχει ξεκίνησει από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ασφάλιση κατοικίας & επιχείρησης - Καλύπτεται ο σεισμός και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η κάλυψη του σεισμού δίνεται για οικοδομές με έτος κατασκευής μετά το 1960 και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει προγενέστερη ζημιά.

Ασφάλιση κατοικίας & επιχείρησης - Πως ορίζονται οι ασφαλιζόμενες αξίες;

Η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται για το κτήριο ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικού κόστους και για το περιεχόμενο ανάλογα με το είδος (έπιπλα, εξοπλισμός, εμπορεύματα, μηχανήματα κ.λπ.).

Ασφάλιση κατοικίας - Καλύπτονται κοσμήματα, χρήματα εντός του σπιτιού μου;

Ναι, μέχρι συγκεκριμένου ποσού και εφόσον τα χρήματα είναι μέσα σε χρηματοκιβώτιο πακτωμένο.

Ασφάλιση κατοικίας - Ποιες ενδεικτικές καλύψεις μπορείτε να βρείτε σε ένα συμβόλαιο κατοικίας;

Οι 20+1 ενδεικτικές καλύψεις που μπορείτε να βρείτε σε ένα συμβόλαιο κατοικίας.
1. Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός
Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από:

ανάφλεξη ή αντικείμενο που πήρε φωτιά τυχαία
φωτιά σε δάσος
πτώση κεραυνού
καπνό
2. Έκρηξη
Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από πιθανή έκρηξη.

Επιπλέον, αν η έκρηξη προκληθεί από:

λέβητα
καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, πετρελαίου ή φυσικού αερίου
θερμοσίφωνα
καλύπτονται και οι ζημιές που θα προκληθούν στα ίδια τα αντικείμενα.
3. Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων
Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από:

πρόσκρουση οχήματος στην κατοικία ή και στην περίφραξή της
πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό
πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων, εφόσον προκληθεί από αιτία που καλύπτεται σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. Τρομοκρατικές ενέργειες
Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από τρομοκρατικές ενέργειες.

5. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και έκρηξη
Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα που μπορεί να έχουν υποστεί υλικές ζημιές, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι οι ασφαλισμένοι, και οι οποίες προέκυψαν από πυρκαγιά ή έκρηξη στην κατοικία σας.

6. Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων
Καλύπτονται τα έξοδα που αναλογούν για την επισκευή ζημιών σε:

κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκες που ανήκουν στο κτίριο και αποτελούν περιουσία σας
7. Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά
Σε περίπτωση ζημιάς, καλύπτονται τα έξοδα:

πυρόσβεσης και περιορισμού πυρκαγιάς. Καλύπτονται επίσης και οι ζημιές που μπορεί να γίνουν στην προσπάθεια να περιοριστεί ή να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς στην κατοικία σας.
γενικής φύσεως που μπορεί να προκύψουν, όπως έξοδα καθαρισμού της κατοικίας, τεχνικής επισκευής, κ.α.
κατεδάφισης και αποκομιδής των ερειπίων, μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8. Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών και συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς
Kαλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών που αφορούν εργασίες πολιτικού μηχανικού για τις επισκευές της κατοικίας, μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

9. Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα
Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από:

πλημμύρα
καταιγίδα
χαλαζόπτωση
θύελλα
10. Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων
Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ή δεξαμενών, όπως ακόμα τα έξοδα διερεύνησης και αποκατάστασης:

ύδρευσης
θέρμανσης
ψύξης
αποχέτευσης
11. Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής/ληστείας
Καλύπτονται οι ζημιές στο κτίριο που θα προκύψουν από τους διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να το παραβιάσουν.

12. Απώλεια ενοικίων
Η κάλυψη αυτή αφορά σε ασφαλισμένη κατοικία που ενοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη της σε κάποιον τρίτο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη, από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο ενοικιαστής καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης και μετακομίσει σε άλλη κατοικία, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται για την απώλεια των ενοικίων.

13. Δόση στεγαστικού δανείου
Η κάλυψη αυτή αφορά σε ασφαλισμένη κατοικία για την οποία υπάρχει στεγαστικό δάνειο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη, από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται οι δόσεις του στεγαστικού δανείου μέχρι και 6 μήνες μετά τη ζημιά ή μέχρι την αποκατάστασή της.

14. Νομική υποστήριξη
Καλύπτονται τα δικαστικά έξοδα και οι δικηγορικές αμοιβές για:

αστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλιση της κατοικίας σας
υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια, λόγω κατηγορίας εναντίον σας για παραβάσεις που έγιναν από αμέλεια
15. Θραύση τζαμιών
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν στα εξωτερικά τζάμια της κατοικίας σας, μαζί με τα έξοδα τοποθέτησής τους.

16. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
Καλύπτονται οι ζημιές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της κατοικίας σας που θα προκύψουν από:

βραχυκύκλωμα
υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
υπέρταση
σχηματισμό τόξου
διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος
17. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών
Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές που θα προκύψουν από:

βραχυκύκλωμα
υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
υπέρταση
σχηματισμό τόξου
διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος
18. Γενική αστική ευθύνη
Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα που μπορεί να έχουν υποστεί σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές στην περιουσία τους, από πράξεις ή παραλείψεις του ιδιοκτήτη της κατοικίας και της οικογένειάς του (πχ οικιακή βοηθός, κατοικίδια). Ακόμα παρέχεται αστική ευθύνη απο τη συμμεντοχή σε αθλήματα ή αθλητικές δραστηριότητες.

19. Κακόβουλες ενέργειες
Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι ενέργειες οποιουδήποτε προσώπου, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά της κατοικίας σας.

20. Κλοπή περιεχομένου
Καλύπτεται η κλοπή στο περιεχόμενο της κατοικίας σας, μετά από διάρρηξη ή ληστεία.

Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο από τους διαρρήκτες κατά τη διάρκεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν αντικείμενα.

21. Σεισμός
Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν:

άμεσα από σεισμό
έμμεσα από σεισμό, δηλαδή από πυρκαγιά, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση και παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι)

Ασφάλιση σκάφους - Για ποιους άλλους κινδύνους μπορώ να καλύψω το σκάφος μου;

Ενδεικτικά, μπορείτε να καλύψετε το σκάφος σας για:

Κινδύνους της θάλασσας, φυσικούς κινδύνους, τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα, πυρκαϊά, εκβολή, πειρατεία, πρόσκρουση σε λιμενικές εγκαταστάσεις ή και εξοπλισμό του λιμένα, πολεμικούς κινδύνους, μηχανικές βλάβες, κινδύνους αγώνων, κινδύνους μεταφοράς και trailer, κεραυνό, σεισμό, έκρηξη, κακόβουλη πράξη, φόρτωση /εκφόρτωση ή ακόμα και διακίνηση εφοδίων, καυσίμων εξοπλισμού, μηχανημάτων, κλοπή συνέπεια διάρρηξης ολοκλήρου του σκάφους, κλοπή της λέμβου, εξωλέμβιου κινητήρα, εξοπλισμού ή έκρηξη λέβητα, θραύση άξονα.

Επίσης, παρέχεται και η κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος του κυβερνήτη, πληρώματος και επιβαινόντων.

Ασφάλιση σκάφους - Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του σκάφους μου για ζημιές έναντι τρίτων;

Ναι, σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ. 1 και 9 παρ. 3 του νομοθετικού διατάγματος 2743/99 με ισχύ την 13η Ιανουαρίου 2000 και του επερχόμενου νόμου 2881/01 έχει θεσπιστεί η δια του νόμου υποχρέωση ασφάλισης Αστικής Ευθύνης των σκαφών αναψυχής στην Ελληνική Επικράτεια.

Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (ανεξαρτήτως της σημαίας), τα ταχύπλοα ή ταχυκίνητα σκάφη όπως αυτά αναφέρονται με τους κανονισμούς λιμένα καθώς και όλα τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

Η μη συμμόρφωση καθώς και μη εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης επιφέρουν κυρώσεις με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο έως και δεκαπέντε (15) χιλιάδων Ευρώ.Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τα σκάφη που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες.

Α. Σκάφη με συνολικό μήκος πάνω από 7 μέτρα.

Β. Ταχύπλοα σκάφη που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Έχουν εξωλέμβιο κινητήρα με μέγιστη ιπποδύναμη πάνω από 30 ΗΡ.
• Έχουν εσωλέμβιο ή εσω-εξωλέμβιο κινητήρα βενζίνης με μέγιστη ιπποδύναμη πάνω από 40 ΗΡ.
• Έχουν εσωλέμβιο κινητήρα πετρελαίου μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 70 ΗΡ.

Γ. Φουσκωτά σκάφη που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Έχουν εξωλέμβιο κινητήρα μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ.
• Έχουν εσωλέμβιο ή εσω-εξωλέμβιο κινητήρα βενζίνης μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ.
• Έχουν εσωλέμβιο ή εσω-εξωλέμβιο κινητήρα πετρελαίου μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 50 ΗΡ.
• Έχουν σύστημα υδροπρόωσης και κινητήρα μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ

Ασφάλιση σκάφους - Ποιες καλύψεις περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του σκάφους;

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι υποχρεωτικές καλύψεις της αστικής ευθύνης προς τρίτους είναι:
• Σωματικές βλάβες μέχρι 300.000 ευρώ ανά ατύχημα.
• Υλικές ζημιές μέχρι 150.000 ευρώ ανά ατύχημα.
• Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης μέχρι 90.000 ευρώ ανά ατύχημα.

Ασφάλιση Υγείας - Μπορώ να συνδυάσω τις παροχές ομαδικού ασφαλιστηρίου με το ατομικό

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Ομαδικής Ασφάλισης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα συνδυαστικά με ένα ατομικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο,
πράγμα συντελεί σε ένα σχεδόν άριστο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα την κάλυψη της απαλλαγής ή τυχόν συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου.
Επιπλέον ανάλογα με την επιλογή Ατομικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου δίνεται η δυνατότητα για επιπλέον οφέλη, όπως η είσπραξη επιδοματικών παροχών, όπως για παράδειγμα το Bonus Καλής Χρήσης.

Ασφάλιση Υγείας - Τι κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μίας ημέρας

Σε περίπτωση νοσηλείας μίας ημέρας, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με τη γραμμή υγείας, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενεργοποίηση της λεγόμενης απαλλαγής, ουσιαστικά της συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου, γεγονός που καθιστά την κάλυψη 100%.

Ασφάλιση Υγείας - Τι να κάνω σε περίπτωση επειγόντως περιστατικού

Σε περίπτωση έκτακτου - επείγοντος περιστατικού, το οποίο δυσχεραίνει τη σωματική μας λειτουργία και η αντιμετώπιση του δεν χρήζει ουσιαστικά νοσηλείας, τότε κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με τη γραμμή υγείας,

δίνεται η δυνατότητα επίσκεψης των εξωτερικών ιατρείων, των μεγαλύτερων ιδιωτικών νοσηλευτικών ομίλων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ασφαλιζομένου.

Λοιπές ασφαλίσεις - Ποιες καλύψεις μπορώ να βρω σε ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης εκδηλώσεων;

Κάλυψη στους καλλιτέχνες σε περίπτωση ατυχήματος
Κάλυψη στους επισκέπτες σε περίπτωση ατυχήματος
Κάλυψη στον εξοπλισμό των εμπλεκομένων για τη διενέργεια της εκδήλωσης
Κάλυψη κόστους αναβολής της εκδήλωσης και ακύρωσης λόγω καιρικών συνθηκών κλπ
Κάλυψη σε εκθέματα (πχ πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, αγάλματα)